top of page

"Kye Kye Kule"African Traditional

Leader:        Kye Kye Kule  (chay chay koo-lay) 
Chorus:        Kye Kye Kule 

Leader:        Kye Kye Kofinsa
(chay chay koh-feen sah)
Chorus:        Kye Kye Kofisa 

Leader:        Kofisa Langa   
(Koh-fee sah lahn-gah)  
Chorus:        Kofisa Langa 
  
Leader:        Kaka Shilanga   
(Kah-kah shee lahn-gah) 
Chorus:        Kaka Shilanga

Leader:        Kum Aden Nde  
(koom ah-dehn day) 
Chorus:        Kum Aden Nde

Leader:        Kum Aden Nde  (koom ah-dehn day) 
Chorus:        Kum Aden Nde, HEY! 

bottom of page